Sisukord

11. klass > Füüsika > 3.kursus – Elektromagnetism

Füüsika 11.klass

Elektromagnetism

Autor: Enn Kirsman

Elektriväli ja magnetväli 

Elektromagnetväli

Elektromagnetlained. 

Valguse ja aine vastastikmõju.