Aurumasin

Aurumasin on soojusmasin, mis muundab rõhu all olevas aurus talletatud soojusenergia mehaaniliseks energiaks.

Iga aurumasina juurde kuulub kindlasti ka aurukatel või boiler, kus vesi aetakse keema kivisütt koldes põletades.

Aurumasina tähtsaimateks osadeks on silindris liikuv kolb, mis on väntmehhanismi abil ühendatud hoorattaga ning sellega ühendatud siibrist, mille ülesandeks on juhtida kuuma auru silindri erinevatesse kambritesse.

153

Siiber avaneb ning aurukatlast tulev kuum aur juhitakse silindri vasakpoolsesse kambrisse pannes kolvi liikuma suunaga paremale. Kolb on väntmehhanismi abil ühendatud massiivse hoorattaga ning paneb selle pöörlema liigutades samal ajal ka siibri asendisse, mis võimaldab aurul siseneda silindri parempoolsesse kambriossa ning protsess kordub eespool kirjeldatule vastupidises suunas.

Aurumasinas muundub (I) kütuse siseenergia kütuse põlemisel koldes vabanevaks (II) soojusenergiaks, see juhitakse katlas olevasse vette, mille (III) siseenergia suureneb – vesi muutub auruks, torudes muundatakse auru siseenergia (IV) auru kineetiliseks energiaks, mis muundub (V) kolvi ja hooratta mehaaniliseks energiaks.

results loading