Teadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

ATP universaalsus tähendab järgmist:

ATP molekul (1 – struktuurvalem, 2 – ruumilise mudeli kujutis)
Uuesti Kontrolli