Teadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

ATP universaalsus tähendab järgmist:

Uuesti Kontrolli