Teadmiste test
Vea näpuga mõiste õigesse gruppi! Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Millised mõisted on seotud DNA, millised RNA sünteesiga?

on kaheahelalinespiraalne kujuüheahelalineristikulehe kujureplikatsiooninterfaasistranskriptsioontranslatsioonpäriliku info säilitamineainult tuumastsütoplasmasmitokondrites
DNARNA
Uuesti Kontrolli