Teadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Eluslooduse süsteem. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 12
Aristoteles, Vana-Kreeka filosoof, jagas eluslooduse ...
Aristoteles
2 / 12
Teaduslik süstemaatika tegeleb ...
3 / 12
Inglise teoloog ja filosoof John Ray jaotas 17.sajandil taimed:
4 / 12
Tänapäevase süstemaatika põhimõtted rajas rootslane Karl von Linne ...
5 / 12
K. von Linne koostas looduse hierarhilise süsteemi, mis tähendab, et ...
6 / 12
Linne kehtestas taksonite ladinakeelse nimetamise ja kirjeldamise ...
7 / 12
Tänapäeval on koolis kasutatav hierarhiline eluslooduse süsteem ...
8 / 12
Organismide liiginimetused on tänapäeval kasutatavad ...
Urtica dioica, L. kõrvenõges, vanapoisi musuhain, nogulane, nõgene, treegal, supinõges, suskja
9 / 12
Saksa teadlane Ernst Haeckel võttis kasutusele 19.sajandil ...
10 / 12
20.sajandil eraldas USA teadlane Herbert Copeland ...
Bakterioloog uurib bakterikultuuri Petri tassisis.
11 / 12
1956.aastal USA teadlane Robert Whittaker eristas...
12 / 12
Molekulaarne süstemaatika jaotab eluslooduse ...
Uuesti Edasi