Teadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Nähtava valguse kohta käivad õiged väited on siin, leia need!

Nasa pilt: ioniseeritud heeliumi aatomid umbes 60000 0C juures päikese väliskihtides
Uuesti Kontrolli