Teadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Millised väited on õiged? Fotosünteesi tähtsus biosfääri säilimisele

Uuesti Kontrolli