Teadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Geenmutatsioonide teke

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 12
Mutatsioonid võivad olla ...
mutatsioonid
2 / 12
Geenmutatsioonid on ...
3 / 12
Geenmutatsioonide tõttu võivad tekkida ...
Kromosoomi ehitus
4 / 12
Geenmutatsiooni tõttu võib häiruda ...
5 / 12
Geenmutatsiooniks võib olla ...
6 / 12
Kromosoommutatsioonid on ...
7 / 12
Kromosoommutatsiooni käigus võib ...
Kromosoomid rakus
8 / 12
Kromosoommutatsioonide tekkimise põhjuseks on ...
9 / 12
Geenmutatsioonid ei avaldu, kui ...
10 / 12
Genoommutatsioon on ...
11 / 12
Mutatsioone põhjustavad ...
12 / 12
Mutatsioone põhjustavad mutageenid on ...
Uuesti Edasi