Teadmiste test
Vea näpuga mõiste õigesse gruppi! Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Millised mõisted seostuvad HIV-iga ja millised AIDS-ga? Leia õiged!

levib vere kaudulevib seksi teelviirushaigusnõrk immuunsusviiruslevib süstidesei levi kallistadesei levi koos töötadeslapsele rinnapiimagalapsele sündimise ajalväga pikaajalineeluaegne ravimine
HIVAIDS
Uuesti Kontrolli