Teadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Inimese evolutsiooni tegurid. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 12
Inimese evolutsiooni mõjutasid esmalt ...
2 / 12
Kahel jalal kõndimise tingis ...
3 / 12
Looduslik valik hakkas toimima ...
4 / 12
Suunav valik tõi kaasa ...
5 / 12
Inimesele on iseloomulik arengu aeglustumine ehk ...
6 / 12
Artikuleeritud kõne tekkis arvatavasti ...
7 / 12
Kõne teke ja areng võimaldas inimestele uue arengutee ...
Aerofoto Tallinnast
8 / 12
Sotsiaalne evolutsioon tähendab ...
Setude omanäoline kultuur
9 / 12
Kultuuriline plahvatus toimus nüüdisinimese populatsioonis ...
10 / 12
10-12 000 aastat tagasi hakati ...
11 / 12
Umbes 5000 aastat tagasi ...
12 / 12
Inimese evolutsioon jätkub, sest ...
Uuesti Edasi