Teadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Inimese põlvnemine. Leia õiged vastused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 12
Ch. Darwin väitis, et inimene põlvneb vaheastmete kaudu ...
2 / 12
Inimene kuulub teadusliku süstemaatika alusel ...
3 / 12
Inimese sarnasus inimahvidega avaldub kehaehituses, ...
4 / 12
Sarnasust inimahvlastega tõendab samuti ...
Kromosoomid rakus
5 / 12
Inimene erineb šimpansist ...
6 / 12
Inimese näokolju on väiksem kui ...
7 / 12
Inimese jalaluud on pikemad kui ...
8 / 12
Inimlased lahknesid inimahvidest ...
9 / 12
Esimesed inimlased olid ...
10 / 12
3 miljonit aastat tagasi elasid Aafrikas ...
11 / 12
Homo habilise fossiilseid luid leiti ...
Iriidiumi jäljed kivimites
12 / 12
1,9 miljonit aastat tagasi ilmus Ida-Aafrikasse pikk ...
Uuesti Edasi