Teadmiste test
Vea näpuga mõiste õigesse gruppi! Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Millised tunnused on inimesel dominantsed, millised retsessiivsed?

põselohudtömp pöialpõselohke polenormaalne pöialvarane kiilaspäisuspruunid juuksedblondid juuksedpunapäisuspruunid silmadtedretähnidlühinägevuskurtusnormaalne nägevushallid silmad
dominantneretsessiivne
Uuesti Kontrolli