Teadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Leia õiged väited kemosünteesijate bakterite kohta!

Rombiline väävel stabiilne väävli isotoop
Uuesti Kontrolli