Teadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Leia keskkonnakaitset iseloomustavad väited!

Uuesti Kontrolli