Teadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Millised väited ei sobi muutlikkuse kohta? Leia valed väited!

Uuesti Kontrolli