Teadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Transkriptsioon on matriitssüntees, kus DNA ühest ahelast saadakse komplementaarne RNA molekul. Leia õiged laused!

Uuesti Kontrolli