Teadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Millised väited on sobivad kirjeldamaks evolutsiooni?

Liivakivi kaljud kuiva kliimaga kõrbevööndis
Uuesti Kontrolli