Teadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Mittepärilik muutlikkus. Vali õiged variandid

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 12
Keskkonnatingimustest tulenevat muutlikkust nimetatakse ...
2 / 12
Tunnuse muutlikkuse piire nimetatakse ...
Kortsleht
3 / 12
Tunnuse muutlikkuse piirid võivad olla ...
4 / 12
Kitsas reaktsiooninorm on näiteks inimese ...
5 / 12
Laia reaktsiooninormiga on ...
6 / 12
Iga liigi tunnuste reaktsiooninorm tuleneb ...
aminohapete kodeerimine
7 / 12
Mõõdetavatest tuunustest saab moodustada ...
variatsioonikõver
8 / 12
Variatsioonirida iseloomustab eelkõige ...
Paiselehed
9 / 12
Variatsioonikõvera alusel saab väita, et kõige rohkem on ...
Euroopa lehis
10 / 12
Modifikatsioonilist muutlikkust väljendavad ...
11 / 12
Inimeste lihaskonna erinevused tulenevad ...
12 / 12
Lehmade piimaand oleneb ...
Emasloomad sünnitavad järglasi (on eluspoegijad) ja toidavad neid piimaga (imetavad), mida eritatakse piimanäärmetest. Pildil: koduveise emasloom (lehm).
Uuesti Edasi