Teadmiste test
Vea näpuga mõiste õigesse gruppi! Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Leia õiged seosed mõistetega translatsioon, transkriptsioon ja repliktatsioon!

valkaminohapekoodonmRNARNA molekulRNA-polümeraasüks ahelmatriitskaks ahelatDNA molekulDNA-polümeraasgeenid
translatsioontranskriptsioonreplikatsioon
Uuesti Kontrolli