Teadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Kuidas kujunevad välja isendi tunnused? Leia õiged väited!

Uuesti Kontrolli