Teadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Kuidas on DNA, RNA ja valgus seotud päriliku info avaldumisega? Leia õiged laused!

Uuesti Kontrolli