Teadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Millised väited sobivad polüalleelsuse kohta? Leia õiged!

Uuesti Kontrolli