Teadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Seente tähtsus looduses ja inimesele. Vali õiged variandid

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 12
Seened elavad kõikjal, kus leidub toiduks ...
2 / 12
Seened toituvad ...
3 / 12
Seened on tähtsad aineringes, kuna ...
4 / 12
Seened suudavad lagundada teistele organismidele kättesaamatuid ühendeid nagu ...
tselluloos
5 / 12
Seened põhjustavad elusorganismidele ...
6 / 12
Puudel kasvavad seened nn puuseened ...
7 / 12
Puithoonetele on ohtlikuks seeneks ...
majavamm
8 / 12
Inimeste epiteelkoest toituvad seened põhjustavad ...
9 / 12
Puidukahjustuste vältimiseks seente poolt tuleb ...
niiskus majas
10 / 12
Inimese seenhaiguste vältimiseks tuleb ...
naha seenhaigus
11 / 12
Väga paljude taimedega moodustavad seened ...
12 / 12
Seeni uurivaid teadlasi nimetatakse ...
kährikseen
Uuesti Edasi