Teadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Mida tõendas Mendeli dihübriidne ristamine? Leia õiged laused!

Uuesti Kontrolli