Teadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Suguliiteline pärandumine. Vali õiged variandid

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 12
Inimese sugu määratakse ...
2 / 12
Sugukromosoome on naistel ...
3 / 12
Sugukromosoome on mehel ...
4 / 12
Inimese mõlema sugupoole analoogilised 22 kromosoomi on ...
Kromosoomid rakus
5 / 12
Naiste ja meeste erinevaid kromosoome nimetatakse ...
sugurakkude teke
6 / 12
Naise sugukromosoomid on x- tähisega ja need on ...
Ovogenees
7 / 12
Mehe x- ja y-kromosoomid on ...
Spermatogenees
8 / 12
X-kromosoomid määravad peale soo veel ...
kodeeriv geen
9 / 12
Y-kromosoomid määravad ...
10 / 12
X-kromosoomi geene nimetatakse ...
11 / 12
Suguliitelised geenid võivad põhjustada ...
Hemoglobiini molekul
12 / 12
Enamlevinud suguliitelised puuded on ...
Test värvipimeduse kontrollimiseks.
Uuesti Edasi