Teadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Millised väited on õiged? Kasuta vastamiseks joonist!

Uuesti Kontrolli