Teadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Mis saab püroviinamarihappest ehk püruvaadist edasi? Leia õiged väited!

Uuesti Kontrolli