Teadmiste test
Vea näpuga mõiste õigesse gruppi! Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Millised sõnad-mõisted sobivad anaeroobse hingamisega, millised aeroobsega?

väävelhapnikbakteritesrauaioonidtaimedesloomadesnitraatioon38 ATP4-10 ATPseentesmudas
anaeroobneareoobne
Uuesti Kontrolli