Autotroofide ja hererotroofide võrdlus. Lohista väited õigesse kasti

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Lohista mõiste õigesse kasti!

toodab glükoosi eritavad CO2 energia toidust energia Päikseselt vajavad O2 vajavad CO2 kasutab glükoosi toodavad O2 süsinik on toidus peavad jooma vajavad vett seovad süsinikku
heterotroof autotroof

Marje Loide

results loading