Autotroofide ja hererotroofide võrdlus. Lohista väited õigesse kasti

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vea näpuga mõiste õigesse gruppi!

seovad süsinikku energia Päikseselt süsinik on toidus vajavad vett energia toidust peavad jooma vajavad CO2 toodavad O2 eritavad CO2 vajavad O2 toodab glükoosi kasutab glükoosi
autotroof heterotroof

Marje Loide

results loading