DNA ja RNA sünteesi võrdlus. Aseta sõnad õigesse kasti

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Lohista mõiste õigesse kasti!

spiraalne kuju tsütoplasmas päriliku info säilitamine interfaasis üheahelaline mitokondrites on kaheahelaline replikatsioon translatsioon transkriptsioon ainult tuumas ristikulehe kuju
RNA DNA

Marje Loide

results loading