DNA ja RNA sünteesi võrdlus. Aseta sõnad õigesse kasti

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vea näpuga mõiste õigesse gruppi!

on kaheahelaline spiraalne kuju üheahelaline ristikulehe kuju replikatsioon interfaasis transkriptsioon translatsioon päriliku info säilitamine ainult tuumas tsütoplasmas mitokondrites
DNA RNA

Marje Loide

results loading