Fotosünteesi mõju biosfäärile. Vali õiged väited

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Millised väited on õiged? Fotosünteesi tähtsus biosfääri säilimisele

Marje Loide

results loading