Fotosünteesi mõju biosfäärile. Vali õiged väited

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Millised väited on õiged? Fotosünteesi tähtsus biosfääri säilimisele

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.

Marje Loide

results loading