Geenide avaldumine

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Kuidas toimub geenide avaldumine? Leia õiged väited!

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.

Marje Loide

results loading