Geenide avaldumise regulatsioon. Vali õiged väited

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Kuidas reguleeritakse transkriptsiooni? Leia õiged vastused!

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.

Marje Loide

results loading