Geenide regulatsiooni häired. Vali õiged väited

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Transkriptsiooni vigadel on tagajärjed. Millised on õiged väited?

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.

Marje Loide

results loading