Glükolüüs. Kuidas ja kus toimub glükolüüs? Leia õiged väited

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Kuidas ja kus toimub glükolüüs? Leia õiged väited!

Marje Loide

results loading