Glükolüüs. Kuidas ja kus toimub glükolüüs? Leia õiged väited

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Kuidas ja kus toimub glükolüüs? Leia õiged väited!

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.

Marje Loide

results loading