Heterotroofide energia saamise viisid. Vali õiged väited

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Millised väited on tõesed heterotroofide kohta?

Marje Loide

results loading