Heterotroofide energia saamise viisid. Vali õiged väited

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Millised väited on tõesed heterotroofide kohta?

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.

Marje Loide

results loading