Hingamisahel, glükolüüsi lõppetapp. Millega lõpeb glükolüüs? Leia õiged väited!

Õigeid vastuseid oli Vigu oli
10m

Millega lõpeb glükolüüs? Leia õiged väited!

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.

Marje Loide

results loading