Hingamisahel, glükolüüsi lõppetapp. Millega lõpeb glükolüüs? Leia õiged väited!

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Millega lõpeb glükolüüs? Leia õiged väited!

Marje Loide

results loading