Kemosünteesijate eripära. Leia õiged väited kemosünteesijate bakterite kohta!

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Leia õiged väited kemosünteesijate bakterite kohta!

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.

Marje Loide

results loading