Kordame pärilikku muutlikkust. Vali valed väited

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Millised väited ei sobi muutlikkuse kohta? Leia valed väited!

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.

Marje Loide

results loading