Kuidas toimub transkriptsioon. Vali õiged väited

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Transkriptsioon on matriitssüntees, kus DNA ühest ahelast saadakse komplementaarne RNA molekul. Leia õiged laused!

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.

Marje Loide

results loading