Looduskaitse eesmärgid. Millised väited sobivad iseloomustamaks looduskaitset?

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Millised väited sobivad iseloomustamaks looduskaitset? Leia õiged!

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.

Marje Loide

results loading