Makroergilised ühendid. Millised laused sobivad ATP, GTP, CTP, UTP kirjelduseks?

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Millised laused sobivad ATP, GTP, CTP, UTP kirjelduseks?

Marje Loide

results loading