Makroergilised ühendid. Millised laused sobivad ATP, GTP, CTP, UTP kirjelduseks?

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Millised laused sobivad ATP, GTP, CTP, UTP kirjelduseks?

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.

Marje Loide

results loading