Millest sõltub inimese tervis? Vali õige väide

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Millised on haigestumise põhjused? Leia õiged väited!

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.

Marje Loide

results loading