Mis on intermediaarsus? Vali õiged väited

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Millised väited sobiva mõistega intermediaarsus? Leia õiged!

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.

Marje Loide

results loading