Ökoloogia mõistete kordamine. Millised mõisted sobivad biosfääri ja millised ökosüsteemi iseloomustamiseks?

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Lohista mõiste õigesse kasti!

troofiline tase aineringe areaal bioom pedosfäär ökol. tegur ökol. püramiid toiduvõrk vulkanism hüdrosfäär populatsioon atmosfäär
biosfäär ökosüsteem

Marje Loide

results loading