Organismi tunnuste kujunemine. Vali õiged väited

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Kuidas kujunevad välja isendi tunnused? Leia õiged väited!

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.

Marje Loide

results loading