Replikatsioon. Vali õiged väited

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Replikatsioon tähendab DNA info edastamist tütarrakkudele. Leia õiged väited!

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.

Marje Loide

results loading