Sõltumatu lahknemise seadus. Vali õiged väited

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Mida tõendas Mendeli dihübriidne ristamine? Leia õiged laused!

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.

Marje Loide

results loading