Toiduvõrgustik. Millised väited on õiged?

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Millised väited on õiged? Kasuta vastamiseks joonist!

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.

Marje Loide

results loading