Tsitraaditsükkel ehk Krebsi tsükkel. Mis saab püroviinamarihappest ehk püruvaadist edasi? Leia õiged väited

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Mis saab püroviinamarihappest ehk püruvaadist edasi? Leia õiged väited!

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.

Marje Loide

results loading